__(Anja 8. t.)
1. time:
Intro:
Hvem kan hva? Blogging? Design? Utvikling? Programmering? Ulikt nivå. Tilpasse oppgaver. Hvordan blir denne perioden? (arb med tutorial fra nett, nivå valg, cssdesign, logg på weebly og lignende.)
http://1mkb12-13.weebly.com/
Oppgave:
Hvor mye tid bruker du på internett, hvilke nettsted besøker du oftest, bruker du internett på mobilen, hvorfor er internett greit, har du en blogg, og hva blogger du i så fall om, har du jobbet noe med webdesign? Bruk 10 – 15 minutter til å skrive en kort sammenhengende tekst hvor du besvarer spørsmålene ovenfor + gjør rede for ditt ”forhold” til internett og webdesign. Lever på mediaserveren. M, 1mkb, web, meg og webben. Merk besvarelsen med navnet ditt.

2. time:
Oppgave:
Bruk ti minutter til å finne ut mest mulig om hva internett er. Noter.
Gjennomgang:
Runde i klassen, alle kommer med en opplysning.
Teori:
Hva er internett: Kort om webhistorie og lignende. Innføring webteori.

3-7 time:
Gjennomgang:
www.weebly.com
www.voki.com
Teori:
Webdesign - Prosessen
Oppgave:
Alle skal opprette et nettsted på weebly.com. Dette skal fungere som en logg gjennom perioden.
Sider som må være med på nettstedet:
- Om meg: Om dette prosjektet/meg (her skal vokien (voki.com) legges inn (kopier embedkoden fra vokien, lim inn med custom html)) )
- Logg: Hva har jeg gjort i dag? Har jeg lært noe nytt?(pages, new blog)
- Fagstoff: her skal artikler + slideshare dere skal jobbe med publiseres. Tenk fornuftig oppsett. Skal alt inn på en side, eller skal dere ha nedtrekksmeny??
- Slideshow: minimum fem bilder som dere selv har tatt og er fornøyd med(elements, multimedia)
- Linker: Dersom dere komme over et nettsted med bra webfaglig innhold legger dere skriver dere kort om det pluss legger link til det her. Her legger dere og inn linken til bloggen/nettstedet dere skal følge i perioden. (nyttige ressurser)

NB dere velger en mal på weebly.com. Alle må tilpasse headeren slik at den er egenkomponert..
Det er viktig at dere bruker tid på å tenke brukervennlighet, design og lignende. Hva skal adressen være? Kort og lett å huske, eller lang og komplisert??
Deadline: kl. 14.40
NB! Alle sender adressen til weeblyen sin på melding til anha120 på it’s.

8. time:
Presentasjon:
Alle viser weeblysidene sine, og begrunner kort hvorfor de har valgt oppsett og header som de har gjort.

Avslutning:
Hva gjør vi i morra + logge
Leave a Reply.